Hovedprinsipper for sperring av terreng til NM, uttakingsløp, Norgescup og O-Festivalen

Retningslinjer for terrengsperring er gitt av forbundsstyret.

Deltakere i eliteklasser:
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperre tiden.

Sprint konkurranser: (ny spesifisering)
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.
Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart (definisjon på hovedveier skal gis for hvert arrangement).
Utøvere som bor eller går på skole i område må søke dispensasjon for å delta

Utover overstående gjelder følgende:
- Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får ikke delta.
- Løpere som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før arrangementsdato, får ikke delta.

Deltakere i Ungdoms- (13-16 år) og Veteranklasser (35 +):
Terrenget sperres for all orienteringstrening og ferdsel med kart siste sesong før arrangementsåret.
Det er tillatt å ferdes på veier og hovedskiløyper hele året uten kart i sperretiden.

Deltakere i yngre klasser og N-klasser:
Det er ingen restriksjoner i for deltakelse i disse klassene.

Terrengsperring